Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.tisk-reklama.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Pro jaké účely a na základě jakého právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • poskytování našich služeb či uzavírání smluv,
  • abychom mohli reagovat na Vaše dotazy či žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,
  • abychom Vám zasílali obchodní sdělení,
  • nebo abychom chránili naše práva.

Vaše osobní údaje tedy především zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu o poskytování našich služeb.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

  • plnění smlouvy v případě poskytování našich služeb či uzavírání smluv,
  • splnění právní povinnosti v případě Vašich dotazů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů,
  • náš oprávněný zájem v případě zasílání obchodních sdělení nebo ochrany našich práv, nebo
  • případný souhlas v případě zasílání obchodních sdělení.

Kontaktní a poptávkové formuláře

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich kontaktních a poptávkových formulářů na internetových stránkách.

Pro účely zajištění komunikace s klientem, a to zejména poptávek o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefon, e-mailovou adresu. Tyto informace zpracováváme za účelem zpracování Vaší poptávky.

V případě neposkytnutí těchto údajů nemůžeme poskytovat naše služby, protože jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od poskytnutí naší služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo a ani nedojde, údaje budou smazány do 12 měsíců od skončení poslední komunikace. 12 měsíců se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově obchodních jednání.

Vaše osobní údaje můžeme v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud nám to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

Cookies

Pro účely správného fungování a personalizace internetových stránek můžeme využít soubory Cookies. Díky nim o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje: historie, geolokační údaje, IP adresa, informace o prohlížeči a zařízení a další statistické údaje. Tyto údaje nám umožňují zlepšení fungování stránek a poskytnou nám statistické údaje o chování návštěvníků na stránkách.

Používáme dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do zavření prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou, úpravu nastavení stránek podle zařízení, se kterým na web přistupujete a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jaké máte práva?

Můžete nás požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.