Benefiční rouška Rybičky 48

Výtěžek z prodeje roušek je věnován na Červený kříž, který je využije na pořízení ochranných pomůcek

a dalšího nezbytného vybavení pro domovy seniorů,

domovy se zvláštním režimem a také pro svých čtrnáct agentur Domácí ošetřovatelské péče Alice.